Malkara Belediyesi için planladığımız iş güvenlik eğitimi toplantısı 29 Eylül 2016 Perşembe günü tamamlanmıştır

İş Güvenliği Eğitimi toplantısına; Belediye Başkan Yardımcısı İSG Kurul Başkanı İşveren Vekili Bahaettin Cömert, İş Güvenliği Uzmanı Çiğdem Dağlıoğlu, İşyeri Hekimi Dr. İncilay Bilir, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ünal Akkaya, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sivil Savunma Uzman Vekili Mesut Akıncı, Fen İşleri Müdür Vekili Yılmaz Özel, Destek Hizmetleri Müdürü Saim Ünal, Temizlik İşleri Müdür Vekili Lebriz Kuşçu, Park ve Bahçeler Müdür Vekili Çiler Bilsel, Zabıta Müdürü Emrah Özsoybaş, Belediye Personeli İşçi Sendika Temsilcisi Yusuf Ceylan, Belediye Personeli Memur Sendika Temsilcisi İsmail Şen, Belediye Personeli Usta Akgün Yuvarlak ve Belediye Personeli Elektrik Elektronik Mühendisi Mesut Filcan katıldı.

İş Güvenliği Eğitimi Toplantısında iş sağlığı ile ilgili yapılması gereken konularda uygulanan ve uygulanması gereken maddeler görüşüldü. Yapılan toplantıda ayrıca Temmuz ayı kurul kararları da değerlendirildi. Alınan kararlar içerisinde iş güvenliği kapsamına giren memurlar için iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin Ekim ayı içerisinde düzenleneceği, acil durum ekiplerinin belirlenip görev tanımlarının imzalatıldığı, yangın eğitiminin itfaiye tarafından idari bina çalışanlarına verildiği ve diğer bölümler için Eylül ayı içerisinde yapılacağı belirtildi.