Çorlu İş güvenliği ve iş sağlığı Trakya’nın en büyük ilçesi olan Çorlu’da işçi sağlığını ve dolaylı olarak işvereni de birinci dereceden etkileyen önemli bir faktördür. İş kazaları, ülkemizde önlenmeye çalışılan fakat sıklıkla da karşılaşılan durumlardandır. İşletmedeki işçilerin başına gelebilecek tatsız olaylarda çalışanların yaralanma, sakatlanma ve uzuv kaybı gibi hayatlarını ve işçi ailesini doğrudan etkileyebilecek olumsuz olaylarla karşılaşabilmektedirler. İşverenler için ise yüksek tazminatlar ve iş gücü kaybı oluşumu üretimde aksamalar diğer tüm personelin olumsuz etkilenmesi gibi sorunlar her ne kadar işçinin kayıpları ile karşılaştırılamayacak kadar olsalar da işveren için de can sıkıcı durumlardır.

İş Kazalarının Önlenebilmesi İçin İş güvenlik hizmeti alınması önemlidir

Çalışan işçilerin yeterli bir iş güvenliği eğitimden geçirilmiş olması personelin karşılaşabileceği durumlar hakkında önceden bilgi sahibi olmasını sağlamakta ve bilinci iş güvenlik eğitimi almış personelin ise iş kazaları ile daha az karşılaştığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı araştırmaları ile sabittir.

İş güvenliği hizmeti verilirken işyerindeki riskli bölgelerin de çıkartılması , riskli alanların azaltılması eğer mümkünse risk oluşturan unsurların tamamen ortadan kaldırılması uygun olacaktır.

Çorlu İş Güvenliği konusunda en çok rastlanan sorunlar nelerdir?

Çorlu’da çeşitli işverenler ile yaptığımız görüşmelerde en sık yakındıkları konunun çalışanların İş güvenliği malzemelerini kullanmaktan kaçınması olduğunu görmekteyiz. İşyerlerinde İş güvenlik uzmanları tarafından risk durumuna göre tespit edilip belirlenmiş olan baret, eldiven, yanmaz elbise, koruyucu ayakkabı, koruyucu gözlük gibi malzemelerin kullanılmaktan kaçınılması iş kazalarını davet eder durumdadır.

Bazı işletmelerde ise işverenlerin koruyucu malzemeleri yetersiz sayıda bulundurması personele yeterince dağıtmaması sebebi ile Çorlu’da İş güvenliği konusunda riski yüksek işletmeler olduğunu gözlemledik.

Çorlu’da İş güvenliği riski yüksek olan bölgeler neresidir? 

Çorlu hızla sanayileşmesi ile birlikte yüksek göç almış ve ilçenin nüfusu bir anda artmıştır. Bölgede sanayileşmenin yüksek olduğu alanlarda yeni fabrikalar açılmış ve her geçen gün yenileri de açılmaya devam etmektedir.

Türkgücü Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi

Çorlu S. S. Yeni Sanayi Kooperatifi
Çorlu Tekirdağ yolu üzerindeki tesisler
Çorlu Çerkezköy yolu üzerindeki tesisler
Sanayileşmenin yüksek olduğu alanlar olarak sayılabilir. Bu bölgedeki hızlı işçi popülasyonu artışı Çorlu’da iş güvenliği riskini de arttırmaktadır.

Yerel Çorlu gazetelerinden zaman zaman yer alan iş kazası haberleri ise bu görüşü doğrular niteliktedir. Çorlu yerel yönetimi ve sanayi odaları da Çorlu’da İş güvenliği için yeterli bilincin oluşturulabilmesi adına çalışmalar yapmaktadır.

Çorlu  OSGB’nin farkı nedir?

Çorlu OSGB  Çorlu ve civar bölgelerde uzun zamandır Ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak hizmet vermekte bu bölgedeki firmalara işyeri hekimi, iş güvenliği, sertifikalı yangın eğitimleri sağlık personeli hizmeti, acil durum planı hazırlanması,  patlamadan korunma dokumanı hazırlanması, hizmetleri vermektedir.
Konusunda uzman personellerle çalışan Çorlu OSB den hizmet aldığınızda denetlemelerde yanınızda bulunan, yaptığı işi önemseyen uzman bir firma bulursunuz.

Siz de Çorlu OSGB nin kalitesinden faydalanmak, işletmeniz için en uygun hizmeti tespit etmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz