Risk analizi

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan kimyasal maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartları dikkate alınarak;

Olması muhtemel acil durumlar değerlendirilir,
Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumlar belirlenir,
Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alınır,
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümler ve değerlendirmeler yapılır,
Koruma, kurtarma, söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaptırılır,
öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

Çorlu OSGB Katalog

Firmamızın kataloğunu dilerseniz pdf olarak ta bilgisayarınıza indirebilirsiniz

Kataloğu İndir