isyerihekimi

Sağlık gözetimini gerçekleştirir ve raporları ilgili işverene sunar

Kurum içinde gerekli eğitimleri gerçekleştirir ve bilgilendirme ve kayıt yapar

Talebe bağlı poliklinik hizmeti sunar

Kurum içi ilgili tüm birimlerle işbirliği içerisinde olur

Sağlık personeli ile birlikte tamamlayıcı görev üstlenir

Sağlık açısından risk değerlendirmesini yapar

İş kazaları ve meslek hastalıklarının takibini ve önlenmesini sağlar

Çorlu OSGB Katalog

Firmamızın kataloğunu dilerseniz pdf olarak ta bilgisayarınıza indirebilirsiniz

Kataloğu İndir